Przed dwrożeniem

Przygotowania do wdrożenia Microsoft Project Server lub Project Online w firmie.
Analizujemy potrzeby organizacji i przekładamy je na możliwości rozwiązań z rodziny produktów Microsoft Project

Wdrożenie

Zapewniamy aby wdrożenie PPM było zgodne z wymaganiami stawianymi przez firmę.
Przeprowadzamy kompleksowe audyty dostarczanych przez Wykonawców rozwiązań - na każdym etapie.

Uruchomienie

Uruchomienie produkcyjne Microsoft Project Server wiąże się ze zmianą pracy całej organizacji. Wszyscy użytkownicy - bez wyjątków - powinni być gotowi na nowy sposób pracy. Narzędzie musi pomagać, a nie przeszkadzać!

Praca projektowa

Project Server jest częścią Twojej firmy. Odpowiednio prowadzone projekty dają ogromną wiedzę każdemu pracownikowi. Cyfryzacja procesów porządkuje informacyjny chaos. Czytelne dane o prowadzonych projektach pozwalają natychmiast podjąć decyzje.

Ponad 40+ projektów

Energetyka, Finanse, Wytwarzanie, Produkcja, Budownictwo, Zbrojenie, Ministerstwa, Uczelnie

Zwinne podejście

CorePM realizując projekty zawsze proponuje podejście iteracyjne, oparte na cyklicznych spotkaniach z Klientem. Spotkania mają na celu dokładną analizę potrzeb związanych z zarządzaniem projektami, ciągłym uszczegóławianiem tych potrzeb, a także dostarczaniem poszczególnych części dokumentacji w trybie ciągłym.

Raportowanie

Wykonana praca jest raportowana klientowi w cyklicznych okresach. Każda godzina naszej pracy jest udokumentowana dzięki czemu Klient zna status realizacji prac.


dashboard

Komunikacja

Oprócz cyklicznych spotkań i warsztatów w siedzibie Klienta, jesteśmy cały czas dostępni pod mailem, telefonem i Skype. Dzięki elastycznej i bliskiej współpracy minimalizujemy czasy odpowiedzi, a Klient może szybciej podejmować decyzje. Często jest to głównym czynnikiem decydującym o szybszym - od zakładanego - terminie dostarczania prac.

Rozwój

Prace wykonujemy krokowo. Zaczynając od podstaw przechodzimy do coraz bardziej zaawansowanych etapów. Jesteśmy partnerem Twojego biznesu. Zależy nam na Twoim sukcesie.

Oczekuj więcej

Każdy projekt ma inną dynamikę i niepowtarzalny charakter.
Wykorzystuj w pełni potencjał zespołów projektowych. Daj im odpowiednie narzędzia.

Produktywność

Microsoft Office

Zarządzanie projektowe, w którym liczy się głównie praca zespołowa i przedsiębiorczość pracowników wymaga używania powszechnie uznanych narzędzi takich jak Microsoft Office. Wykorzystaj potencjał swoich pracowników dając im najlepsze narzędzia w codziennej pracy projektowej.

dashboard
Integracja

SAP, Dynamics

Integracja z systemami klasy ERP jest naturalną konsekwencją tworzenia centralnego środowiska w którym znajdują się wszystkie informacje o projektach, zasobach, kosztach, przepływach gotówkowych i innych.


Etapy

Kompleksowa transformacja organizacji do cyfrowego zarządzania projektami wymaga starannego przygotwania i implementacji.
Nie zapominaj, że oprogramowanie to tylko narzędzie które ma pomagać ludziom w pracy.
Dobre przygotowanie to podstawa sukcesu. Jak to w projektach...
Poniżej przedstawione są etapy, których nie powinniśmy pomijać przy wdrożeniu narzędzia do zarządzania projektami.

Przygotowania

Jest to czas w którym Zamawiający (czyli Ty) musi zrozumieć czym jest Microsoft Project. Musi wiedzieć czego oczekiwać od Wykonawcy, który wdroży PPM.
Na tym etapie słuchamy się nawzajem. Ty opowiadasz o potrzebach związanych z zarządzaniem projektami, a my przekładamy je na rzeczywistość oprogramowania. Przygotowujemy dokumenty dokładnie opisujące potrzeby organizacji - na ich podstawie partner wdrażający będzie świadomy potrzeb klienta.
W tym czasie również oceniamy dojrzałość projektową zespołów i przygotowujemy schematy szkoleń.

Przygotowanie
1-3 miesiące

Wybór partnera technologicznego

Wybór partnera technologicznego należy do Ciebie. Firma z którą będziesz współpracował podczas wdrożenia musi zainstalować i dostosować do Twoich wymagań oprogramowanie. Musi również zapewnić dostępność i bezpieczeństwo danych na najwyższym poziomie. To _muszą_ być profesjonaliści, w końcu mówimy o oprogramowaniu klasy Enterprise. Pamiętaj, że wdrożenie będzie trwać kilka miesięcy. W tym okresie albo zaprzyjaźnicie się, albo... znienawidzicie.
Przed wyborem partnera, pomagamy przygotować odpowiednie kryteria na podstawie których wybierzesz Wykonawce.

Przetarg
1-3 miesiące

Wdrożenie

Czy po kilku miesiącach wdrożenia oddać użytkownikom gotowy, kompleksowy, duży system PPM? A może udostępniać krokowo funkcjonalności co pewien czas?
W okresie wdrożenia firma musi mieć pewność, że dostarczone przez partnera rozwiązanie jest zgodne z ustalonymi wymaganiami. Firma Microsoft dokładnie zdefiniowała proces wdrażania systemu PPM.
W tym okresie zapewniamy jakość dostarczanego wdrożenia. Analizujemy zgodność z dokumentacją producenta, z wymaganiami klienta, jakość dostarczanego oprogramowania oraz dokumentacji technicznej.

Implementacja
3-12 miesięcy

Uruchomienie produkcyjne

"Oprogramowanie do Zarządzania Projektami jest bardzo dobre, bo wszystko w nim widać. Niestety, oprogramowanie do Zarządzania Projektami jest również bardzo złe, bo... wszystko w nim widać."
Jeśli jesteś świadomy tej maksymy, lepiej przejdziesz ten etap.
Pomagamy organizacjom przejść przez niewątpliwie trudny okres oswajania się z nowym oprogramowaniem oraz nową filozofią pracy.

Go-Live
1-3 miesiące

Kompleksowa transofrmacja organizacji

Od zrozumienia potrzeb związanych z projektami, do codziennej pracy z narzędziem.

DOKUMENTACJA

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

OPZ to dokument opisujący w detalach wszystkie potrzeby związane z funkcjonalnością produktu, który będzie wdrażany w firmie. To wizja Zamawiającego na bazie której Wykonawca wyceni swoje prace, a następnie wdroży rozwiązanie do Zarządzania Projektami.

MAPA PROCESÓW

Metodyka

"Jeden obraz wart jest więcej niż tysiąc słów", dlatego wizualizujemy w przejrzysty sposób wszystkie procesy towarzyszące zarządzaniu projektami. Graficzne przedstawienie drogi, przez którą przechodzi Projekt daje pewność że Metodyka jest logicznie poprawna.

TOPOLOGIA

Architektura systemu

Techniczne parametry rozwiązania (sprzętu i oprogramowania). Zbiór założeń i wytycznych wyskalowanych do potrzeb organizacji w której będzie wdrażane docelowe środowisko do Zarządzania Projektami.

AUDYT

Pewność rozwiązania

Audyt zgodności wdrożonego rozwiązania z oczekiwaniami spisanymi w dokumentacji przedwdrożeniowej. Audty dokumentacji technicznej rozwiązania. Audyt licencji. Audyt wykorzystywania rozwiązania przez pracowników. Audyt wydajności.

SZKOLENIA

PMO, Zespoły, Administratorzy

Stara maksyma głosi:
CFO: Co się stanie, jeśli zainwestujemy w rozwój naszych pracowników, a oni odejdą z firmy?
CEO: A co stanie się, jeśli nie zainwestujemy, a oni zostaną?

Jako praktycy dzielimy się wiedzą na każdym poziomie pracy z Microsoft Project.

MANUALE

Jeden obraz wart jest więcej niż tysiąc słów

Użytkownicy systemu PPM powinni mieć nieograniczony dostęp do Pomocy. System PPM zawsze jest dopasowany do organizacji, metodyki, procesów. Aby maksymalnie usprawnić pracę zespołów projektowych przygotowujemy dokumentację z pomocą. Kładziemy nacisk na szybkość i jakość przekazu informacji.

Spróbuj zanim wybierzesz.

Przez 3 miesiące możesz testować.

Proof of Concept

Wdrożenie pilotażowe

Wydaje Ci się, że rozwiązanie do zarządzania projektami firmy Microsoft może lub nie odpowiadać Twoim potrzebom? Masz wątpliwości? Nic prostszego... Zamów "jazdę próbną". Wdrożenie pilotażowe pozwoli Twojej organizacji upewnić się przed podjęciem ostatecznej decyzji.

dashboard

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytanie związane z technologią Microsoft Project, SharePoint, Office 365

Microsoft Project Server
Microsoft Project Online
Microsoft Office 365
Microsoft SharePoint Server

Szkolenia, Wasztaty, Wdrożenia, Proof of Concept (wdrożenia pilotażowe), Migracja, Dokumentacja, Metodyki, Procesy, Procedury, Audyty technologiczne i licencyjne

Wyślij maila

Śledź nas w Social Media

Poprzednia wersja strony:
2013.CorePM.pl

© 2018 CorePM.pl
Poland