2

Microsoft Project Server

Microsoft Project Online

Wdrożenie

Migracja

Dostosowanie

Utrzymanie

Rozwijanie

Szkolenia

SharePointBaner2017_2a

Microsoft SharePoint Server

Microsoft Office 365

Intranet, Extranet

Współpraca

Zarządzanie dokumentami

Automatyzacja procesów

Email & Skype

OneDrive

PowerBIBaner_1a

Microsoft PowerBI

Wizualizacja danych

Analizy

Pulpity menadżerskie

Udostępnianie raportów

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Microsoft Azure

Rozwiązania dedykowane

Wirtualizacja

Aplikacje obliczeniowe

Kopie zapasowe

Skrypty PowerShell

100_1211

Rozwiązania których oczekujesz

Microsoft .NET

InfoPath Services

Excel Services

Visio Services

Access Services

Workflow

Zarządzanie Projektami, Programami i Portfelem Projektów

Project and Portfolio Management & Enterprise Project Management

Zarządzanie Projektami

 • Etapowe cykle życia projektów (inicjowanie, planowanie, realizacja, zakończenie)
 • Zarządzanie harmonogramem i zadaniami
 • Raportowanie postępów realizacji projektów
 • Zarządzanie budżetem projektu
 • Współpraca z ekspertami zewnętrznymi, wewnętrznymi i z podwykonawcami
 • Zarządzanie dokumentacją projektową
 • Ryzyka i Problemy
 • Produkty projektu
 • Integracja z systemami wewnętrznymi i zewnętrznymi

Zarządzanie Programami i Portfelami

 • Zarządzanie grupami projektów
 • Zarządzanie wieloma harmonogramami
 • Analizy i oceny
 • Priorytetyzacja
 • Rankingowanie
 • Strategia
 • Analizy portfelowe
 • Raportowanie portfelowe
 • Eliminacja powtarzających się inicjatyw

Przygotowanie do wdrożenia

Analiza dojrzałości organizacji

Zaangażowanie departamentów i działów

Wykorzystanie istniejącej wiedzy, procesów, metodyki

Przygotowanie dokumentacji do przetargu

Wdrożenie pilotażowe (POC) systemu

Analizy przedwdrożeniowe

Wdrożenie

Instalacja i konfiguracja Project Server i/lub uruchomienie Project Online

Implementacja procesu inicjowania projektów

Implementacja cyklów życia projektów

Implementacja szablonów harmonogramów

Nadanie uprawnień użytkownikom, rolom, kategoriom

Integracja z istniejącymi systemami (np. ERP)

Przygotowanie witryn projektowych

Nadzór nad wdrożeniem

Kompleksowy nadzór wdrożenia

Kierowanie wdrożeniem

Audyt poprawności wdrożenia

Audyt dokumentacji

Monitorowanie wykorzystania natywnych funkcjonalności systemu PPM/EPM

Utrzymanie

Utrzymanie systemu

Monitorowanie wydajności

Dostosowywanie

Kopie zapasowe

Aktualizacje

Migracje

Szkolenia

Projekt, Program, Portfel

Przygotowanie i obsługa harmonogramu

Możliwości Project Server i/lub Project Online

Możliwości SharePoint Server i/lub Office 365

Zarządzanie dokumentacją projektową

Monitorowanie projektów, programów, portfeli

Analizy portfelowe

Raporty i śledzenie postępów

Motywacja

Systemy motywujące

Procesy motywacyjne

Grywalizacja

Systemy lojalnościowe

Podnoszenie produktywności pracy

Performance & Productivity

Współpraca

 • Intranet dla pracowników
 • Poczta email, kalendarz, kontakty
 • Extranet dla partnerów
 • Współdzielenie informacji, plików, kalendarzy, kontaktów
 • Social Network
 • Współdzielenie notatek
 • Raportowanie
 • Procesy, diagramy, obiegi informacji i plików

Usprawnienie pracy

 • Egzekucja procedur systemu ISO
 • Performance Review | Performance Appraisal | Ocena Wyników
 • Zatrudnienie / Zwolnienie Pracownika
 • Zarządzanie budżetem i majątkiem
 • Zarządzanie materiałami
 • Rejestracja Czasu Pracy
 • Obsługa Zamówień Wewnętrznych
 • Zarządzanie i Rezerwacja Zasobów

Automatyzacja pracy

Workflow & Processes

Workflow

 • Elektroniczny Obiegu Dokumentów
 • Elektroniczny Obieg Wniosków
 • Elektroniczny Obieg Faktur
 • Wnioski Urlopowe
 • Elektroniczne Archiwum Dokumentów
 • Elektroniczne Rejestry Wyposażenia
 • System Obsługi Roszczeń i Żądań

Procesy

 • Zarządzanie Strategicznie
 • Obsługa procesów ISO
 • Oceny wydajności (Performance Review)
 • Zatrudnienie i zwolnienie pracownika
 • Obsługa zamówień wewnętrznych
 • Serwis i utrzymanie systemów IT
 • Kopie zapasowe

Nasi Klienci