2

Microsoft Project Server

Microsoft Project Online

Wdrożenie

Migracja

Dostosowanie

Utrzymanie

Rozwijanie

Szkolenia

SharePointBaner2017_2a

Microsoft SharePoint Server

Microsoft Office 365

Intranet, Extranet

Współpraca

Zarządzanie dokumentami

Automatyzacja procesów

Email & Skype

OneDrive

PowerBIBaner_1a

Microsoft PowerBI

Wizualizacja danych

Analizy

Pulpity menadżerskie

Udostępnianie raportów

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Microsoft Azure

Rozwiązania dedykowane

Wirtualizacja

Aplikacje obliczeniowe

Kopie zapasowe

Skrypty PowerShell

100_1211

Rozwiązania których oczekujesz

Microsoft .NET

InfoPath Services

Excel Services

Visio Services

Access Services

Workflow

Zarządzanie Projektami, Programami i Portfelem Projektów

Project and Portfolio Management & Enterprise Project Management

Zarządzanie Projektami

 • Etapowe cykle życia projektów (inicjowanie, planowanie, realizacja, zakończenie)
 • Zarządzanie harmonogramem i zadaniami
 • Raportowanie postępów realizacji projektów
 • Zarządzanie budżetem projektu
 • Współpraca z ekspertami zewnętrznymi, wewnętrznymi i z podwykonawcami
 • Zarządzanie dokumentacją projektową
 • Ryzyka i Problemy
 • Produkty projektu
 • Integracja z systemami wewnętrznymi i zewnętrznymi

Zarządzanie Programami i Portfelami

 • Zarządzanie grupami projektów
 • Zarządzanie wieloma harmonogramami
 • Analizy i oceny
 • Priorytetyzacja
 • Rankingowanie
 • Strategia
 • Analizy portfelowe
 • Raportowanie portfelowe
 • Eliminacja powtarzających się inicjatyw

Wdrożenie

 • Instalacja i konfiguracja Project Server i/lub uruchomienie Project Online
 • Implementacja procesu inicjowania projektów
 • Implementacja cyklów życia projektów
 • Implementacja szablonów harmonogramów
 • Nadanie uprawnień użytkownikom, rolom, kategoriom
 • Integracja z istniejącymi systemami (np. ERP)
 • Przygotowanie witryn projektowych

Nadzór nad wdrożeniem

 • Kompleksowy nadzór wdrożenia
 • Kierowanie wdrożeniem
 • Audyt poprawności wdrożenia
 • Audyt dokumentacji
 • Monitorowanie wykorzystania natywnych funkcjonalności systemu PPM/EPM

Utrzymanie

 • Utrzymanie systemu
 • Monitorowanie wydajności
 • Dostosowywanie
 • Kopie zapasowe
 • Aktualizacje
 • Migracje

Przygotowanie do wdrożenia

 • Analiza dojrzałości organizacji
 • Zaangażowanie departamentów i działów
 • Wykorzystanie istniejącej wiedzy, procesów, metodyki
 • Przygotowanie dokumentacji do przetargu
 • Wdrożenie pilotażowe (POC) systemu
 • Analizy przedwdrożeniowe

Szkolenia

 • Projekt, Program, Portfel
 • Przygotowanie i obsługa harmonogramu
 • Możliwości Project Server i/lub Project Online
 • Możliwości SharePoint Server i/lub Office 365
 • Zarządzanie dokumentacją projektową
 • Monitorowanie projektów, programów, portfeli
 • Analizy portfelowe
 • Raporty i śledzenie postępów

Motywacja

 • Systemy motywujące
 • Procesy motywacyjne
 • Grywalizacja
 • Systemy lojalnościowe

Podnoszenie produktywności pracy

Performance & Productivity

Współpraca

 • Intranet dla pracowników
 • Poczta email, kalendarz, kontakty
 • Extranet dla partnerów
 • Współdzielenie informacji, plików, kalendarzy, kontaktów
 • Social Network
 • Współdzielenie notatek
 • Raportowanie
 • Procesy, diagramy, obiegi informacji i plików

Usprawnienie pracy

 • Egzekucja procedur systemu ISO
 • Performance Review | Performance Appraisal | Ocena Wyników
 • Zatrudnienie / Zwolnienie Pracownika
 • Zarządzanie budżetem i majątkiem
 • Zarządzanie materiałami
 • Rejestracja Czasu Pracy
 • Obsługa Zamówień Wewnętrznych
 • Zarządzanie i Rezerwacja Zasobów

Automatyzacja pracy

Workflow & Processes

Workflow

 • Elektroniczny Obiegu Dokumentów
 • Elektroniczny Obieg Wniosków
 • Elektroniczny Obieg Faktur
 • Wnioski Urlopowe
 • Elektroniczne Archiwum Dokumentów
 • Elektroniczne Rejestry Wyposażenia
 • System Obsługi Roszczeń i Żądań

Procesy

 • Zarządzanie Strategicznie
 • Obsługa procesów ISO
 • Oceny wydajności (Performance Review)
 • Zatrudnienie i zwolnienie pracownika
 • Obsługa zamówień wewnętrznych
 • Serwis i utrzymanie systemów IT
 • Kopie zapasowe

Nasi Klienci